Primealliance OÜ

Tänapäevased
rahvusvahelised logistikalahendused

Ettevõttest

Tegeleme nõustamisega rahvusvahelise logistika ja kaubanduse valdkonnas, aga ka lepingute kompleksse toe, veo- ja ekspedeerimisteeninduse ning kaubavedude opereerimisega.

MEIE MISSIOON - rahvusvaheliste kaubandussuhete arendamine, kasutades ära Balti riikide soodsat geograafilist paiknemist. Eesti ja teiste ettevõtete toetamine rahvusvahelistel turgudel.

MEIE VÄÄRTUSED - klientidele orienteeritus, tänapäevane lähenemine, meie töötajad ja meeskonnatöö, areng ja uuendused, lugupidamine ja tolerantsus, energia ja teotahe.

MEIE MEESKOND - optimaalsete logistikalahenduste valimiseks kõiki vajalikke pädevusi omavad ja ennast väga heast küljest tõestanud professionaalid, kes suudavad väliskeskkonna muutustele kiiresti ja kvaliteetselt reageerida.

MEIE GEOGRAAFIA hõlmab kõiki peamisi rahvusvahelisi logistilisi magistraale. Operatiivsed esindused ja agentide võrgustik rohkem kui 190 maailma riigis võimaldavad osutada professionaalset teenust kõigil enamnõutud marsruutidel.

Loome pikaajalised suhted

Ettevõtte teenused

Meie meeskond võtab täielikult enda peale kaubavedude korraldamise, praktiseerides terviklikku lähenemist. Tööde loetelu hõlmab konsolideerimist, kindlustust, veoste ekspedeerimist, tollikontrolli läbimist, veod, saatedokumentide vormistamise ja auditeerimise ning agendivõrgustiku teenused. Tarneahelate tugi alates lepingu allkirjastamisest kuni selle täitmise lõpuni.

Garanteerime tõhususe ja läbipaistvuse logistikateenuste osutamise kõigis etappides, suhtume teeninduse kvaliteedi standardite täitmisse vastutustundlikult ning pakume erinevaid koostöövõimalusi. Meie kvaliteedikontrolli teenistus jälgib pidevalt töövõtjatega koostöö tõhusust, ettevõttesisesest töökorrast kinnipidamise täpsust ja klientide lojaalsustaseme hoidmist kõrgel tasemel.Pakutavad teenused:

• terviklikud logistikalahendused;
• veo- ja ekspedeerimisteenused;
• tarneahelate tugi;
• nõustamisteenused.

Individuaalne lähenemine igale kliendile:

• igale püstitatud ülesandele logistika- ja tolliskeemide väljatöötamine;
• isiklik veokorraldaja;
• elektrooniline dokumendiringlus.

Meie lahendused pakuvad klientidele võimalust:

• anda riskid üle professionaalsele agendile;
• tugevdada juba olemasolevat logistikaüksust töötajate arvu suurendamata;
• keskenduda põhitegevusele, mis võimaldab tõsta selle tõhusust.

Tarneahelate tugi:

• veo- ja laokulude optimeerimine;
• kontrolli tagamine veo kõigis etappides;
• kvaliteetsete veoteenuste korraldamine ettevõtete ülesannete lahendamiseks;
• pädev tolliteenindus;
• teabevoogude korraldamine;
• dokumendiringluse süstematiseerimine.

Meie konsultatsioonide abil saavad kliendid:

• rajada tõhusa tarneahela;
• optimeerida juba olemasolevaid marsruute;
• töötada välja korrektne dokumendiringlus igas logistikaahela etapis;
• alustada välismajanduslikku tegevust;
• läbida tollivormistuse protseduur kiiresti ja täpselt;

Meie pakutavate lahenduste tõhusust hindavad vääriliseks paljud ettevõtted

Kontaktid ja rekvisiidid

Primealliance OÜ
Narva mnt 5, Tallinn, 10117, Estonia

info@primealliance.ee

Tel.: (+372) 55 28 221 (Viber, WhatsApp)

PRIMEALLIANCE OÜ
NARVAMNT 5, 10117 TALLINN, HARJU MAAKOND, ESTONIA
IBAN: LT833570020000063181 BENEFICIARY BANK: VIA PAYMENTS UAB
KONSTITUCIJOS PR 7 LT-09308 VILNIUS LITHUANIA
SWIFT: VIPULT22